Contact

Şımə jintono bıə formə oko doy bəzıneyşon iyən xəbə karde bəzıneşon bəmə. Əqər sıvol doydəniyon iyən cəvob çəş kardəniyon bəvədə ıştə nomi iyən ədresi vığande lozim ni bəmə.